Kurumsal Değerler

Kurumsal Değerler

Kızılay İçecek, Kızılay’ın kurumsal değerlerini benimsemiştir.

 

 

Etik Duruşumuz
Yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe, açık iletişime, hesap verebilirliğe ve adaletli yönetime önem veririz.
Tüketicilerimiz ve Müşterilerimiz
Tüm birimlerimizle tüketicilerimizin, iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların beklentilerini karşılamakda ve katma değerli ürünler sunmak için sorumlu tedarik zinciri yönetimi yolu ile çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde oluruz. Tüketici ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için sürdürülebilir değerler ve hizmetler sunarız.
Yeşil Dönüşüm Temelli Operasyonel Mükemmeliyetçiliğimiz
Operasyonel mükemmellik anlayışımızın temelini, Yeşil Kalkınma vizyonu çerçevesinde Ar-Ge, inovasyon ve teknolojinin tüm alanlarda etkin kullanımı, yalın ve dijitalleşmiş iş süreçleri, veriye ve yeşil dönüşüme dayalı ve hızlı karar verme sistemlerimiz oluşturur. Değer odaklı sürdürülebilir büyüme ilkesi ile sadece şirketimizin değil, maden suyu ve içecek sektörünün sürdürülebilir gelişimine de katkı sağlarız.
İnsan Kaynağımız
Eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, Ar-Ge, inovasyon ve teknolojiye dayalı tüm gelişimlere açık, paylaşıma ve birlik ruhuna önem veren, insan haklarına saygılı, kapsayıcı, çeşitli ve katılımcı yönetim anlayışını ve başarı ve değer odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağımızın en önemli değerlerimizden olduğuna inanırız.
Çevresel Sorumluluğumuz
Kaynak verimliliği ile düşük karbonlu ve döngüsel ekonomiye geçişe öncelik vererek çevreye duyarlı ve ekolojik ayak izimizi en aza indiren sorumlu üretim yaklaşımını benimser, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya bugünden katkıda bulunuruz.
Sosyal Sorumluluğumuz
Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürürken toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmak amacıyla, sürdürülebilir kalkınmaya destek verir, çevreye ve topluma karşı saygılı politikalar izler, bu doğrultuda sosyal ve kültürel içeriklerle hazırlanan çeşitli projelere destek oluruz.
Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay İçecek tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA